Bestelinfo

  • 5 dagen per week geleverd
  • Gratis verzending vanaf 50 euro
  • Levering binnen de 48u
  • Meer dan 1000 verkooppunten
  • Bel +32-50414623

Wedstrijdreglement Koffiefilteractie

1.    Algemeen

1.1)   Hierna volgen de voorwaarden en regels die gelden tussen de deelnemers aan de #koffiefilter-actie en de organisator, Koffie Kàn bvba. Deelnemen impliceert automatisch integrale en onherroepelijke aanvaarding van het wedstrijdreglement. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

1.2)   De wedstrijd loopt van 01/08/2017 tot en met 31/12/2017.

1.3)   Over deze wedstrijd zal geen correspondentie, telefonische communicatie of e-mail communicatie worden gevoerd.

1.4)   Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

1.5)   Conform aan de voorschriften, bepaald door de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy in verband met de behandeling van persoonlijke gegevens, stelt Koffie Kàn bvba de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat uitsluitend door Koffie Kàn bvba wordt gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie.

1.6)   Koffie Kàn bvba behoudt zich het recht voor om de prijs te overhandigen aan de winnaar van de wedstrijd en om foto’s en filmmateriaal te maken van de overhandiging. Winnaars stemmen er mee in deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan de actie zonder enige compensatie.

 

2.    Deelname

2.1)   Deelnemen gebeurt door een foto of selfie te posten op Facebook en/of Instagram aan de hand van de voorgedrukte koffiefilter die in de Koffie Kàn verkooppunten wordt verdeeld. Door de #koffiefilter er aan toe te voegen herkent Koffie Kàn de foto’s.

2.2)   Voor het winnen van een prijs komen uitsluitend de deelnemers in aanmerking, die de foto’s delen op een openbaar profiel en de hashtag #koffiefilter gebruiken.

2.3)   Een deelnemer kan slechts eenmaal winnen. Iedere deelnemer die poogt meerdere malen deel te nemen door het gebruik van meerdere identiteiten, foutieve identiteit, meerdere emailadressen of adressen, zal automatisch uit de wedstrijd geweerd worden.

2.4)   Komen niet in aanmerking voor een prijs: de personeelsleden van Koffie Kàn bvba en van andere bedrijven die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze wedstrijd, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

 

3.    Wedstrijdverloop

 

3.1)   Alle verkooppunten van Koffie Kàn bvba ontvangen een pakket met display + kaarten met de koffiefilters.

3.2)   De kaarten met koffiefilters worden door de winkeliers uitgedeeld aan de consument.

3.3)   De consument drukt de koffiefilter uit de kaart, maakt een selfie met de filter en post die openbaar op facebook en/of instagram met de #koffiefilter.

3.4)   Elke maand selecteert Koffie Kàn bvba een winnaar die 52 pakjes koffie van Koffie Kàn bvba wint. Dit kan gemalen of bonen koffie zijn, pads of capsules naargelang wat de consument verbruikt.

3.5)   De winnaar wordt op de sociale media Facebook en Instagram bekend gemaakt.

3.6)   Het verkooppunt van de winnaar wint een gratis proeverij met de Koffie Kàn mobiel.

 

4.    Hoofdprijs

4.1)   De maandelijkse prijs is 52 pakjes koffie van Koffie Kàn bvba.

 

5.    Waarde:

5.1)   In het geval van bonen of gemalen koffie: € 200,20

5.2)   In het geval van koffiepads of koffiecapsules: €145,60

 

6.    Aanduiding van de winnaars

6.1)   De persoon die op een geldige manier heeft deelgenomen aan de wedstrijd en met het beste beeld wint.

6.2)   Bij gelijkstand zal het tijdstip van deelname beslissend zijn. Diegene die het eerst deelnam aan de wedstrijd krijgt voorrang.

6.3)   De prijzen kunnen niet worden omgeruild en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

6.4)   De winnaars worden telkens bekendgemaakt op de 1e werkdag van de maand die volgt op de wedstrijdmaand, via de Facebook- en Instagrampagina van Koffie Kàn bvba conform de criteria genoemd in de artikelen 2, 3 en 6.

6.5)   De prijs wordt bij het verkooppunt van de winnaar afgeleverd door Koffie Kàn bvba.

 

7.    Varia

7.1)   Koffie Kàn bvba is niet aansprakelijk voor enigerlei defecten in de communicatietechnologie, belemmering of onmogelijkheid tot toegang tot de wedstrijdpagina en/of enige schade, materieel, immaterieel, direct of indirect voor de deelnemer of derden ingevolge of door de deelname aan de wedstrijd.

7.2)   Koffie Kàn bvba behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de wedstrijd af te schaffen, op te schorten, te onderbreken, in te korten of te verlengen zo daartoe gegronde redenen zijn.  Dergelijke beslissing zal dan zodra als mogelijk via de site worden bekendgemaakt.

7.3)   Koffie Kàn bvba is geenszins verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, inbegrepen technische defecten en andere omstandigheden buiten haar wil, en behoudt zich het recht voor de wedstrijd tijdelijk op te schorten of definitief te annuleren in gevallen van overmacht.